נפצעתם במהלך אירוע? אולי מגיע לכם פיצוי בגין הנזק

תביעות נזיקין

השתתפתם באירוע ונגרם לכם נזק מכל סוג? עברתם טיפול רפואי רשלני שגרם לכם נזק? יתכן ומגיע לכם פיצוי בגין הנזק שעברתם. ברוכים הבאים לעולם תביעות הנזיקין, שהינן תביעות שעיקרן הוא נזק בגוף או ברכוש שנגרם לישות משפטית כלשהי (יכול להיות אדם, עסק וכדומה) כתוצאה ממעשה או מחדל של אדם אחר. במדריך זה נפרט על פקודת הנזיקין, העוולות שהיא כוללת ומה עליכם לעשות אם אתם מעוניינים להגיש תביעת נזיקין.

תביעות נזיקין לפי פקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין קובעת כי: אפשר לתבוע תביעות נזיקין בכל זנק שמקורו ברשלנות של מזיק. לפיכך, תביעות נזיקין כוללות שני רכיבים עיקריים: הראשונה, הוכחת חובתו של אדם או ישות משפטית לעשות מעשה או שלא לעשות מעשה, והוכחה של הפרתו את חובה זו. והשנייה הוכחת היקף הנזק שנגרם בשל פעולתה או חוסר פעולתה של הישות המשפטית שהזיקה.

חוקים המונעים פגיעה מעבר לפקודת הנזיקין

ישנם חוקים ספציפיים המגדירים פגיעה של ישות אחת באחרת מעבר למה שמפורט בפקודת הנזיקין, למשל: חוק הגנת הפרטיות, חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק זכויות החולה, חוק איסור לשון הרע וכדומה.

עוולות המסגרת בפקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין כוללת מספר עוולות שמהוות עילה לתביעת נזיקין. הפרט כאן חלק מעוולות אלו:

רשלנות

זוהי העוולה הנפוצה ביותר בתביעות המוגשות מכוח פקודת הנזיקין. המשמעות של רשלנות היא שאדם או ישות התרשלו בפעולתם כלפי אדם אחר, וכתוצאה מרשלנות זו נגרם נזק. ניתן לכך דוגמא: אתם עורכים חתונה באולם אירועים, ובעת האירוע רחבת הריקודים קורסת ועשרות אורחים נופלים לקומה מתחת ונפצעים באורח חמור. סביר מאוד שתהיה עילה להגיש תביעת רשלנות נגד האולם או נגד החברה שתכננה ובנתה אותו.

סוג רשלנות נוסף הנפוץ מאוד הוא רשלנות רפואית. למשל, אדם סובל מתסמינים מסוימים המצביעים בסבירות גבוהה על מחלה מסוימת שרופא מקצועי המתנהל באופן סביר אמור לזהות, אך כתוצאה מרשלנות המצב הרפואי לא זוהה ונגרם נזק למטופל.

הפרת חובה חקוקה

עוולת מסגרת זו בודקת האם אדם הפר חובה שנחקקה לטובתו או להגנתו של הניזוק, או לטובתם והגנתם של בני אדם כלל ושההפרה גרמה לנזק. הפרת חובה חקוקה כוללת את הריבים הבאים: אי קיום חובה המוטלת על אדם מכוח חיקוק (חקיקה, תקנה, פקודה וכו'), החיקוק נועד להגן על טובתו של אדם אחר או לטובתם של אנשים כלל, ההפרה גרמה לנזק אליו התכוון החיקוק, החיקוק לא התכוון להוציא את תרופת הפיצויים.

עוולות מיוחדות

עוולות נוספות שבהתרחשותן זכאי הניזוק לפיצויים בהתאם להוכחת הנזק הנגרם לו מעוולה זו. מספר דוגמאות לעוולות מיוחדות: תקיפה ושימוש בכוח מכל סוג שהוא במתכוון נגד גופו של אדם, כליאת שווא הכוללת שלילת חירותו של אדם שלא כדין למשך זמן כלשהו באמצעים פיזיים או באמצעות שימוש בסמכות, גזל הכולל נטילת מיטלטלין השייכים לניזוק, תקיפה של בעל חיים את הניזוק או מטרד לציבור או לאדם יחיד.

נגרם לכם נזק? קבלו ליווי משפטי בהקדם

נגרם לכם נזק כלשהו מידי אדם אחר, עסק או רשות שלטונית? חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בנזיקין כבר בשלב המוקדם, וזאת כדי לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לכם. עורך דין טוב הוא מה שיעשה את ההבדל בין דחייה של התביעה או קבלת פיצוי עלוב לבין קבלת הפיצוי המלא אליו אתם זכאים. צרו קשר עם עורך דין שידריך אתכם כיצד להתנהל בשלב הראשוני וילווה אתכם לאורך כל התהליך.

נגישות